Výrobcovia / značky

Postup zaregistrovania registračnej pokladnice na daňovom úrade

  1. po kúpe registračnej pokladnice zobrať certifikát ERP + knihu pokladnice s vyplnenou prednou stranou knihy + Výpis zo živ .registera alebo inú zakladaciu listinu na DÚ podľa miestnej príslušnosti - oddelenie registra /alebo "register"/ za účelom pridelenia DKP - tento úkon spravia len majiteľovi živnosti alebo štatutárovi spoločnosti a to v Pondelok alebo Streda - úradné hodiny pre Register, bez poplatku na počkanie, spravidla sa nečaká. V prípade poverenej osoby sa vyžaduje úradne overené splnomocnenie s uvedením úkonu - prihlásenie, zaevidovanie a pridelenie DKP ERP - pre splnomocnenca.
  2. Pre tento úkon nieje potrebné doniesť ERP na DÚ, preto je možné prevziať/zaslať najprv len doklady potrebné za účelom prihlásenia ERP.
  3. Následne priniesť/zaslať ERP, alebo len Certifikát+potvrdenú knihu do sídla spoločnosti /prevádzky servisného strediska na sfiskalizovanie ERP, ak budú dodané podklady, tak aj programovanie položiek. Vyplniť formulár s požadovanými údajmi v hlavičke účtenky pre potreby fiskalizácie - Obchodný názov,IČO, DIČ/IČDPH, sídlo, adresa prevádzky, číslo ŽR/OR - tieto údaje je možné zapísať do fisk.pamäte len raz,preto im treba venovať zvýšenú pozornosť a v súlade so ŽR/OR. Akákoľvek zmena čo i len v interpunkcii po fiskalizácii vyžaduje výmenu fiskálnej pamäte!!! Na prípadné chyby, pre servisnú organizáciu zjavné, Vás budeme informovať pred fiskalizáciou
  4. Následne budete servisnou organizáciou informovaní o možnosti prevzatia ERP na používanie, alebo Vám táto bude zaslaná spolu s príslušenstvom na Vami uvedenú adresu a Vami zvoleným spôsobom


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty